Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho tiếp tuyến tại Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn song song với nhau.

A. Không tồn tại.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Khi đó Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vntại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn khi và chi khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vntrong đó Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm của Trac nghiem online - cungthi.vn (nên ta có Trac nghiem online - cungthi.vn). Suy ra hệ số góc của các tiếp tuyến tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn lần lượt là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn Vì tiếp tuyến tại Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn song song, đồng thời Trac nghiem online - cungthi.vn nên phải có Trac nghiem online - cungthi.vn, suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn không tồn tại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...