Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại bốn điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Xét hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn Tính Trac nghiem online - cungthi.vn Cho Trac nghiem online - cungthi.vn. Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...