Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn lần lượt là Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó khoảng cách giữa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...