Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn lần lượt là Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó khoảng cách giữa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương pháp tự luận Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Khi đó ta có Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn ( Trac nghiem online - cungthi.vnlà nghiệm của (1)) Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn, suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn B Phương pháp trắc nghiệm Phương trình hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vn. - Nhập máy tính tìm nghiệm phương trình bậc ba.  - Gán hai nghiệm khác 1 vào Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn - Nhập máy Trac nghiem online - cungthi.vn. Dùng lệnh CALC tìm tung độ của điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn gán vào hai biến Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...