Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị của tham số m để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn sao cho Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phương pháp tự luận

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Khi đó Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vntại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn khi và chi khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Khi đó ta lại có Trac nghiem online - cungthi.vn, và Trac nghiem online - cungthi.vn.

Từ đây ta có Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn (thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn) Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Phương pháp trắc nghiệm

Chọn Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta được Trac nghiem online - cungthi.vn. Dùng lệnh SHIFT CALC tìm được Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.

Suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn.

Nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa yêu cầu. Tượng tự chọn Trac nghiem online - cungthi.vn kiểm tra tương tự Trac nghiem online - cungthi.vn nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa yêu cầu bài toán. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...