Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thằng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn khi giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương pháp tự luận Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnvà đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Chọn Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm bằng máy tính, ta nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vnvô nghiệm. Suy ra loại được A và C Tiếp tục chọn Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào Trac nghiem online - cungthi.vn tìm nghiệm bằng máy tính, ta nhận thấy Trac nghiem online - cungthi.vn có nghiệm kép. Suy ra loại B Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...