Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thằng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn khi giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...