Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Số giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm: Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy số giao điểm là 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...