img1Cho hàm số img2 có đồ thị trên đoạn img3 như hình vẽ bên. Tính img4  

A.

2.

B.

 img1

C.

 3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Ta thấy đồ thị hàm số img1 như hình bên. Khi đó: img2

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...