Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị của tham số m để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt có hoành độ Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...