Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn tại bốn điểm phân biệt đều có hoành độ lớn hơn Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...