Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn tại bốn điểm phân biệt đều có hoành độ lớn hơn Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phương trình hoành độ giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn

Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại bốn điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 3 khi và chỉ khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn 3. Trac nghiem online - cungthi.vn.

Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...