Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị như hình vẽ.

Nhận xét nào sau đây là sai:

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...