Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn như hình vẽ. Dùng đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vnsuy ra tất cả giá trị tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...