Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là img2 

A.

2

B.

3

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đã cho có img1 điểm cực trị.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...