Cho hàm số img1 img2 có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là img3   

A.

0

B.

1

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đã cho có hai cực trị.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...