Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? img2

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Đồ thị hàm số có TCĐ và TCN lần lượt là img1 

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...