img1Cho hàm số img2 có đồ thị như hình vẽ bên Hàm số đạt cực đại tại điểm.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Từ đồ thị hàm số img1 ta có bảng biến thiên   Vậy hàm số đạt cực đại tại img2.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...