Cho hàm số img1 có đồ thị như hình dưới đây img2  Hàm số img3 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1img2. Từ đồ thị hàm số img3 ta thấy img4 với mọi img5. Vì vậy dấu của img6 là dấu của img7. Ta có bảng biến thiên của hàm số img8 img9  Vậy hàm số img10 đồng biến trên khoảng img11.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...