Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị là (C). Gọi M(x; y) là tọa độ trên (C) thõa mãn khoảng cách từ M tới tiệm cận đứngbằng khoảng cách M tới tiệm cận ngang. Đáp án nào có y thỏa mãn ?

A. y = 1 hoặc y = 2
B. y = 1 hay y = 3
C. y = 2 hay y = 3
D. y =1 hay y = 3
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...