Cho hàm số img1 có đồ thị img2. Hệ số góc của tiếp tuyến với img3 tại điểm có hoành độ bằng img4 là:

A.

0.

B.

4.

C.

-4.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 nên hệ số góc tại điểm có hoành độ bằng img2img3.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...