Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn, có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị m để Trac nghiem online - cungthi.vncó các điểm cực đại, cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung là:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...