Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Với Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để tam giác Trac nghiem online - cungthi.vn có diện tích bằng Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Không tồn tại Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vn Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó ta có: Trac nghiem online - cungthi.vn trong đó Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm của Trac nghiem online - cungthi.vn, nên theo Viet thì Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy Trac nghiem online - cungthi.vn Diện tích tam giác Trac nghiem online - cungthi.vnbằng Trac nghiem online - cungthi.vnkhi và chỉ khi Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn ( thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn) Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...