Cho hàm số img1 có đồ thị img2. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A.

img1 là tiệm cận đứng của img2.

B.

img1 là tiệm cận đứng của img2.        

C.

img1 là tiệm cận ngang của img2.

D.

img1 là tiệm cận đứng của img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1 img2 nên mệnh đề “img3 là tiệm cận đứng của img4” là mệnh đề sai.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...