Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị (C) như hình vẽ và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Với giá trị nào của m thì (d) cắt (C) tại đúng 2 điểm.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Một kết quả khác
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về bảng biến thiên và đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...