Cho hàm số img1 có đồ thị (C). Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm M(0;-1) bằng        

A.

4

B.

1

C.

0

D.

-4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập xác định: img1  Ta có img2  Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm M(0;-1) là img3   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...