Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có điểm cực đại là A(-2;2), Cực tiểu là B(0;-2) thì phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biêt khi:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...