Cho hàm số img1 có đạo hàm trên img2. Xét các hàm số img3  và img4. Biết rằng img5 và img6. Tính img7:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  img1  Mặt khác img2   

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...