Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu khoảng đồng biến của hàm số đã cho? (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) (-1;1)(3) (10;+)(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) (-3;0)(6) (-6;-3)(7) Trac nghiem online - cungthi.vn(8) Trac nghiem online - cungthi.vn

A. 0
B. 1
C. 3
D. 4
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...