Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; ( Trac nghiem online - cungthi.vn) m2 + 2m 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có trong đoạn [-2;0] thì các giá trị âm là {-2;1}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...