Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; ( Trac nghiem online - cungthi.vn) m2 + 2m 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có trong đoạn [-2;0] thì các giá trị âm là {-2;1}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...