Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có bảng biến thiên như sau Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có tính chất:

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn là tâm đối xứng của đồ thị hàm số
C. Trac nghiem online - cungthi.vn là phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...