Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau: img2  Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số img3 là  

A.

2

B.

4

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. + Có img2. Lại có: img3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img4 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. KL: Vậy đồ thị hàm số đã cho có img5 đường tiệm cận với img6 tiệm cận ngang và img7 tiệm cận đứng.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...