Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau img2  Mệnh đề nào dưới đây sai  

A.

Hàm số có hai điểm cực tiểu

B.

Hàm số có giá trị cực đại bằng img1

C.

Hàm số có ba điểm cực trị

D.

Hàm số có giá trị cực đại bằng img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...