Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau img2  Hàm số đạt cực đại tại điểm  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy img1 đối dấu từ img2 sang img3 tại img4. Nên hàm số đạt cực đại tại điểm img5.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...