Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng? img2   

A.

Hàm số đồng biến trên img1.

B.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

C.

Đường thẳng img1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đồ thị hàm số trên có hai điểm cực trị là img1. Do đó, mệnh đề B đúng. Trên khoảng img2 hàm số vừa đồng biến vừa nghịch biến nên mệnh đề A sai. Đường thẳng img3 không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, do img4. Do đó, mệnh đề C sai. Giá trị cực đại của hàm số là img5 và giá trị cực tiểu của hàm số là img6. Đây không tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Do đó mệnh đề D sai.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...