Cho hàm số img1. Chọn phương án đúng trong các phương án sau ?  

A.

img1, img2.

B.

img1, img2.

C.

img1, img2.

D.

img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Hàm đã cho liên tục trên img1. img2; img3img4. img5; img6; img7. Vậy img8, img9.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...