Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn phương án Đúng

A. Cả hai phương án kia đều đúng
B. Cả ba phương án kia đều sai
C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên R tại Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...