Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn phương án Đúng.

A. Hàm số luôn luôn nghịch biến Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số có ít nhất một điểm cực trị
C. Cả 3 phương án kia đều sai
D. Hàm số luôn luôn đồng biến Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...