Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn phát biểu đúng ?

A. Đồ thị hàm số có Trac nghiem online - cungthi.vnlà tiệm cận đứng
B. Giao điểm hai tiệm cận là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị có 6 tọa độ nguyên
D. Hai tiệm cận tạo với 2 trục tọa độ của độ thị một hình vuông có diện tích là 3
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...