Cho hàm số  Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn câu trả lời đúng:

A.  Với m=1 hàm số nghịch biến trên R.
B.  Với m=-1  hàm số nghịch biến trên R.
C.  Với  Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số nghịch biến trên R.
D. Với Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số ngịch biến trên R.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...