Cho hàm số  Trac nghiem online - cungthi.vn. Chọn câu trả lời đúng:

A.  Với m=1 hàm số nghịch biến trên R.
B.  Với m=-1  hàm số nghịch biến trên R.
C.  Với  Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số nghịch biến trên R.
D. Với Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số ngịch biến trên R.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...