Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Cho các phát biểu sau, chọn câu trả lời đúng. (1) Hàm số tăng trên Trac nghiem online - cungthi.vn (2) Hàm số giảm trên (-;-1) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) Hàm số tăng trên Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn (4) y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn

A.(1); (3)
B. (1); (2); (3)
C.(1); (3); (4)
D. (1); (2)
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm Ta có đạo hàm: y’ = -4x2 + 10x – 6 Cho y’ = 0 -4x2 + 10x – 6 = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Ở đây ta phải xét từng phát biểu mới có thể chọn đúng: (I) Đúng. Dựa vào bảng xét dấu ta thấy y’ > 0; Trac nghiem online - cungthi.vn

Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn. (II) Sai. Dựa vào bảng xét dấu ta thấy thỏa mãn, nhưng kết luận sai nguyên tắc. (III) Đúng.

Tuy ta thấy hàm số và đạo hàm liên tục trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn không được tách ra thành hai khoảng nhưng kết luận như vậy vẫn đúng có chữ “hoặc”. (IV) Đúng.

Dựa vào bước tính đạo hàm phía trên. Sai lầm thường gặp: Đối với phát biểu (III) có chữ “hoặc” nghĩa là đang nói đến từng trường hợp.

Mặt khác chữ “và” sử dụng khi ta khảo sát sự biến thiên cần kết luận chung lại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...