Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Chỉ ra khoảng đồng biến có độ dài lớn nhất?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích

Ta biến đổi hàm số về dạng hay gặp Trac nghiem online - cungthi.vn

Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn Cho y’ = 0 3x2 – 12x + 11 = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên, ta chọn được hai phương án B,D

Lúc này CASIO là công cụ thích hợp để bạn giải quyết nhanh bằng cách trừ hai giá trị trong mỗi khoảng (x1; x2) ta được Trac nghiem online - cungthi.vn rồi so sánh xem giá trị nào lớn hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...