Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn (C). Trong các câu sau, câu nào đúng.

A. Hàm số có tiệm cận ngang Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đi qua Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số có tâm đối xứng Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số có tiệm cận ngang Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...