Cho hàm số img1. Biểu thức liên hệ giữa giá trị cực đại img2 và giá trị cực tiểu img3 là ?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

 img1.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2 .

Suy ra: img3  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...