Cho hàm số img1. Biết img2 thì img3

A.

A : -2

B.

B : 3

C.

C : 0

D.

D : 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: TH1. img1: Với img2img3img4 (loại). TH2. img5: Với img6img7 (nhận).

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...