Cho hàm số  . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1)

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2)

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0)

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (2 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0)

Ta có tập xác định D = R \(0 ; 2) nên ta bỏ ngay hai kết quả Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1) và Hàm

số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2).

 khi x < 1, so với tập xác đinh ta nhận x < 0.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞ ; 0). 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...