Cho hai vectơ  và  đều khác vectơ-không. Mệnh đề nào sau đây đúng? (kí hiệu  // (P) chỉ vectơ a có giá song song hoặc nằm trên (P)).

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta nhắc lại mệnh đề đúng: Cho hai vectơ   và  đều khác vectơ-không và không cùng phương (tức là   ≠ k, k ≠ 0) và giá của chúng song song hoặc trùng với mặt phẳng (P) thì  là một vectơ pháp tuyến của (P).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...