Cho hai vectơ u = (4; 5) và v = (3 ; a). Giá trị của a để cho u.v = 0 là

A.

a = 125

B.

a = -125

C.

a = 512

D.

a = -512

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: u.v = 12 + 5a = 0 ⇒ a = -125

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...