Cho hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau.

- Thanh (1) nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO3.

- Thanh (2) nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO3)2.

Sau phản ứng, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân lại thì:

A.

Khối lượng hai thanh sau khi nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu.

B.

Khối lượng thanh (2) sau khi nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh (1) sau nhúng.

C.

Khối lượng thanh (1) sau khi nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh (2) sau nhúng.

D.

Khối lượng hai thanh không đổi, vẫn như trước khi nhúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khối lượng thanh (2) sau khi nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh (1) sau nhúng.

Phản ứng đối với thanh (1): Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag    (1)

Phản ứng đối với thanh (2): Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu    (2)

Do phản ứng hoàn toàn và Fe còn  AgNO3 và Cu(NO3)2 phản ứng hết.

Vậy phản ứng (1) làm tăng khối lượng là: 108.a - 56. = 80a (g).

Vậy phản ứng (2) làm tăng khối lượng là: 64a - 56a = 8a (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...